SC-P9500 Series/SC-P7500 Series Service Program download

SC-P9500 Series/SC-P7500 Series Service Program download. Contact: inlegia@gmail.com WhatsApp: +84983000024 Wechat: +84983000024 Zalo: +84983000024 ĐTDD:0983000024 (Quí)

Ngày đăng: 23-09-2021

1,352 lượt xem

Lưu ý: Phần mềm có tính phí dành cho kỹ thuật viên

SC-P9500 Series/SC-P7500/SC-P7530/SC-P9530/SC-P7580/SC-P9580 Series

Service Program download.

Contact: inlegia@gmail.com, WhatsApp: +84983000024

Mobile: 0983000024

P7580-P9580-Series-Service-Program-download

Epson Service Support Tool Download

P7530-P9530-Series-Service-Program-download

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP CẤP PHÉP PHẦN MỀM EPSON CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SEIKO EPSON
Các bạn muốn sở hữu phần mềm trên vui lòng đọc kỹ thỏa thuận sau đó liên hệ với chúng tôi để download SC-P9500 Series/SC-P7500 Series Service Program 
 
QUAN TRỌNG! ĐỌC KỸ THỎA THUẬN GIẤY PHÉP PHẦN MỀM NÀY. Sản phẩm phần mềm máy tính, phần mềm phông chữ, kiểu chữ và / hoặc dữ liệu, bao gồm bất kỳ tài liệu văn bản giải thích nào kèm theo ("Phần mềm") chỉ nên được Bên được cấp phép ("bạn") cài đặt hoặc sử dụng với điều kiện bạn đồng ý với SEIKO EPSON CORPORATION (" EPSON ") đối với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Bằng cách cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm, bạn đại diện để đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Bạn nên đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không được phép cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm.
 
1. Giấy phép SC-P9500 Series/SC-P7500 Series Service Program 
Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, EPSON và các nhà cung cấp của EPSON cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, miễn phí bản quyền, không cấp phép lại để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên bất kỳ máy tính hoặc máy tính nào mà bạn định sử dụng trực tiếp. EPSON và các nhà cung cấp của nó bảo lưu tất cả các quyền không được cấp ở đây.
 
2. Các Quyền và Hạn chế Khác.
Bạn không được sao chép Phần mềm. Bạn không được gây ra hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Phần mềm. Bạn cũng đồng ý không tìm cách đảo ngược thiết kế, dịch ngược, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Phần mềm. Bạn không được thuê, cho thuê, phân phối, cấp phép lại hoặc cho mượn Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh hoặc dịch Phần mềm hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, một phần hoặc toàn bộ, từ Phần mềm. Hơn nữa, bạn đồng ý không đặt Phần mềm lên máy chủ để nó có thể truy cập được qua mạng công cộng như Internet.
 
3. Quyền sở hữu SC-P9500 Series/SC-P7500 Series Service Program 
Quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Phần mềm và mọi bản sao của phần mềm đó sẽ vẫn thuộc về EPSON hoặc các nhà cung cấp của nó. Không có sự chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu Phần mềm nào và Giấy phép này sẽ không được hiểu là việc bán bất kỳ quyền nào trong Phần mềm. Phần mềm được bảo vệ bởi Luật Bản quyền Nhật Bản và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các luật và hiệp ước về sở hữu trí tuệ khác. Bạn cũng đồng ý không xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền và thông báo độc quyền nào khác trên bất kỳ bản sao nào của Phần mềm.
 
4. Chấm dứt.
Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt và phá hủy Phần mềm cũng như tất cả các bản sao của Phần mềm đó. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà EPSON có, Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt, mà không cần thông báo của EPSON về việc chấm dứt đó cho bạn, khi bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này. (i) Khi chấm dứt Thỏa thuận này, (ii) theo yêu cầu của Epson, hoặc (iii) khi bạn không cần sử dụng Phần mềm, bạn sẽ hủy, xóa hoặc xóa Phần mềm và tất cả các bản sao.
 
5. Hạn chế Xuất khẩu SC-P9580 Series/SC-P7580 Series Service Program 
Bạn đồng ý không chuyển, xuất hoặc tái xuất Phần mềm và bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào do EPSON tạo ra liên quan đến Phần mềm mà bạn nhận được từ EPSON hoặc sử dụng Phần mềm mà không có giấy phép phù hợp theo luật, hạn chế và quy định của Nhật Bản hoặc luật pháp của khu vực tài phán mà Phần mềm được lấy.
 
6. Tuyên bố từ chối trách nhiệm.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Phần mềm do bạn tự chịu rủi ro. PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO. EPSON VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ HOẶC KẾT QUẢ BẠN CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM. EPSON VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, NHƯ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG LẠNH HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. KHÔNG NÓI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NỮA NÀO ĐỐI VỚI NỘI DUNG, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA EPSON THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO NGOÀI TỔNG SỐ TIỀN CHO PHẦN MỀM DO BẠN TRẢ CHO EPSON. Một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo hành ngụ ý hoặc giới hạn về thời gian bảo hành ngụ ý có thể kéo dài, vì vậy các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Chứng nhận bảo hành này mang lại cho bạn những quyền lợi nhất định. Bạn có thể có các quyền khác tùy theo từng tiểu bang hoặc quyền tài phán đối với quyền tài phán.
 
7. Giới hạn trách nhiệm SC-P9530 Series/SC-P7530 Series Service Program 
TRONG MỌI SỰ KIỆN, EPSON HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN, BẤT CỨ KHI NÀO PHÁT HIỆN THEO HỢP ĐỒNG, KHOẢN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC, BẰNG CHỨNG HOẶC BẢO HÀNH, TUYÊN BỐ HOẶC SAI LẦM KHÁC, CHO BẤT KỲ HẬU QUẢ, HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NÀO, BẤT KỲ HẬU QUẢ GÌ ĐẶC BIỆT HOẶC MẤT TIẾT KIỆM, NGAY LÚC NẾU EPSON, CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ ĐẠI DIỆN NÀO ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. Tuy nhiên, một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt, vì vậy các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.
 
8. Tính bảo mật.
Trong thời hạn của Thỏa thuận này và sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn sẽ (i) giữ kín bất kỳ thông tin bí mật nào được tiết lộ liên quan đến Thỏa thuận này và Phần mềm; và (ii) không tiết lộ, công bố

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
  • Erdin Thomas (13-02-2023) Trả lời
    Hello We would like to order this SW SC-P75-95 Service Program from you. Greetings Thomas