Máy in màu khổ lớn CANON IPF 771

Máy in màu khổ lớn CANON IPF 771, chuyen in bản vẽ kỹ thuật, bản đồ, hình ảnh khổ A0