HP Designjet T1708

HP Designjet T1708 khổ giấy A0 chuyên in bản vẽ bản đồ trong ngành thiết kế xây dựng, đo đạc địa chính và trong quân dội