Đầu phun Epson Pro 9900

Đầu phun Epson Pro 9900 hay còn được gọi với tên thương mại là đầu phun DX6