HP Designjet 510 Khổ A1

HP Designjet 510 Khổ A1 in màu và đen trắng thích hợp trong ngành kiến trúc, xây dựng, đồ họa và các ngành nghề liên quan đến bản vẽ kỹ thuật