Giấy in Proof giấy in thử test mẫu

Giấy in Proof giấy in thử test mẫu trên máy in phun emson trước khi in hàng loạt trên máy công nghiệp